top of page
cover photo to header

"חסד של אמת"

ככר השבת וקרן תתיא

פרטים נוספים

ליווי משפחות שכולות

בקשה כלשהי מהציבור?

מידע על משפחות שאיבדו את יקיריהן ויש להם צרכים שלא מסופקים על ידי גורמים אחרים.

פרטי קשר

0546702590

פייני סוקניק

טלפון (1)

0586867886

ברכי פרבר

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page