top of page
cover photo to header

?יד שרה

?יד שרה (ע"ר)

פרטים נוספים

יד שרה חרטה על דגלה את השאיפה לספק לכל אחד את מעטפת הבריאות המושלמת בחיק המשפחה והקהילה התומכת.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*6444

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page