top of page
cover photo to header

אוזן ללב

Ozen Lalev

פרטים נוספים

גם בימים אלה של פחד וחרדה, יש לך עם מי לדבר??מתנדבי אוזן ללב מעניקים תמיכה נפשית בגובה העיניים וללא עלות בטלפון 9639* ובשיחות וידאו.
אנחנו תומכים ברבים בהם חברי וחברות ארגון האלמנות והיתומים של צה"ל ומערכת הביטחון וכן לוחמי האש של ישראל.אנחנו כאן עבורם ואנחנו כאן גם עבורך??

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*9639

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

קישור
bottom of page