top of page
cover photo to header

אחים לעורף

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

מוקד להצטרפות מתנדבים מהחברה החרדית לפעולות סיוע אזרחיות, ולמיזם "משמר לעם" המכשיר מתנדבים חרדים לאבטחה קהילתית.
המעוניינים מוזמנים להתקשר למוקד

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0732800307

טלפון

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page