top of page
cover photo to header

פרטים נוספים

קו חם שאליו יכולים להתקשר צעירים ובוגרים עם מוגבלות פיזית ובני-משפחה, להתייעץ בנושאי זכויות, ולקבל מידע, תמיכה וסיוע נפשי.

בימים אלה מספקים מספר שירותים נוספים:

- עזרה בפינוי עבור תושבים מוגבלים, אספקת אביזרים, סיוע בהנגשת דירות עבור נכים
- מתן מענה שיקומי עבור אנשים מוגבלים הכולל הפעלות מרחוק בזום, פעילות גופנית, סמי-פיזיותרפיה ועוד.
- מענים שיכוניים לאנשים שהשתחררו משיקום בבתי החולים. המענה ניתן בשבת ובימות השבוע בשעות 8:00-20:00

השירות אינו מיועד עבור אנשים עם מוגבלות שאינה פיזית

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page