top of page
cover photo to header

איסוף תיקון והפצה של מחשבים אישים

עמותת מחשבה טובה

פרטים נוספים

עמותת מחשבה טובה אוספת מאות מחשבים משומשים מדי שנה, מתקנת ומחדשת אותם ותורמת למשפחות נזקקות ולארגונים חברתיים הזקוקים להם.

מתחילת המלחמה אנו מקבלים עשרות פניות לתרומת מחשבים עבור משפחות של מפונים וצריכים את עזרתכם!

בקשה כלשהי מהציבור?

נשמח לקבל ציוד מחשבים - בדגש על מחשבים ניידים וכן תרומה כספית לתמיכה במעבדה (רכישת חומרה שחסרה, שינוע ועוד)

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page