top of page
cover photo to header

אירוח חפ״ק ומתנדבים במשרדי מיקרוסופט

מיקרוסופט Microsoft

פרטים נוספים

אירוח חפ״ק ומתנדבים במשרדי מיקרוסופט

טופס לבקשות: במידה ויאושר נחזור אליכם בפרטי עם אישור ופרטי הגעה

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

1809440923

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page