top of page
cover photo to header

פרטים נוספים

חברת הרכב תורמת 100 כלי רכב לתקופה של עד חודש עבור כל מי שרכבו ניזוק/ הושבת כתוצאה מהתקפות הטרור במלחמה.

ניתן ליצור קשר עם נציגי החברה בווטסאפ: 054-1465161.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

541465161

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page