top of page
cover photo to header

אלומות בעומר

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

עמותה מתגייסת למען המשפחות השכולות, החל מקבלת מצרכים לשבעה ועד תמיכה כספית עבור משפחות שכולות שהיו נזקקות עוד מלפני האסון.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

0528449962

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page