top of page
cover photo to header

אנשי הפרחים

פרויקט "אנשי הפרחים"

פרטים נוספים

שמנו למטרה לסייע למשפחות השכולות ולחברים שאיבדו את היקר להן מכל ולהעניק להם זרי פרחים בהתנדבות ובתרומה מלאה בדרכם האחרונה.

בקשה כלשהי מהציבור?

bottom of page