top of page
cover photo to header

ארגון לחיות בכבוד

ארגון לחיות בכבוד

פרטים נוספים

הארגון תומך בניצולי שואה והקשישים שנמצאים שעות במקלטים, הן באמצעות תמיכה רגשית והן באספקת אוכל חם. הארגון מגייס מתנדבים לעזרה והפצת מוקד החירום לקשישים הזקוקים לעזרה.

פרטי קשר: טלפון *9670 שלוחה 3**

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

*9670

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page