top of page
cover photo to header

פרטים נוספים

ארגון לתת החל לפעול במתכונת חירום בעקבות המצב המיוחד בעורף.
מציעים מענה הומניטרי מידי למשפחות במצוקה ולאוכלוסיות שמושפעות ממצב המלחמה בכל רחבי הארץ, ככל שיידרש.
יש לנו צורך דחוף בקבוצות מתנדבים (15-40 משתתפים) לאריזה של חבילות מזון לניצולי שואה ומשפחות נזקקות באזור בית שמש.
בתאריכים:9/10- 11/10ובשעות: 9:00-13:00 או 13:00-17:00

בקשה כלשהי מהציבור?

מתנדבים לעזרה לוגיסטית

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page