top of page
cover photo to header

אתגר ההסברה של ישראל

Shareitil

פרטים נוספים

אתגר ההסברה של ישראל - כל תכני ההסברה זמינים במקום אחד. פשוט לשתף, פשוט להסביר
מערכת ShareItIL אוספת ומאגדת במקום אחד את כל התכנים המופקים על ידי חמ"לי הסברה בארץ ובעולם ומאפשרת לך לבחור את התוכן המתאים עבורך ולשתף בקלות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page