top of page
cover photo to header

אתר "נפשי"

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

תושבי מדינת ישראל מתמודדים עם משבר לאומי אשר גורם למצוקה נפשית עזה בקרב רבים.

פלטפורמה זו מאגדת עבורך מענים מגוונים ומותאמים אישית לתמיכה, טיפול וחיזוק החוסן הנפשי שלך או של הקרובים לך.

האתר כולל הפניות לשירותים ומענים, מוקדי פנייה וסיוע, מענים דיגיטליים ותכנים לעזרה עצמית - והוא דינאמי ומתעדכן

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page