top of page
cover photo to header

אתר היוזמות לאזרחים וותיקים בחירום

שיתופים

פרטים נוספים

קהילת החדשנות AgingIL הקימה אתר שנועד לרכז את כל המידע החיוני הנוגע למתן סיוע לאזרחים הוותיקים בעת תקופת הלחימה, בו תוכלו להיחשף לכל היוזמות שנותנות סיוע לאזרחים ותיקים בעת חירום.

המידע מגיע אלינו ממשרדי הממשלה השונים, רשויות מקומיות והתארגנויות בחברה האזרחית והעסקית.

בקשה כלשהי מהציבור?

יש לכם מידע חיוני או יוזמה הקשורה במתן סיוע לאזרחים ותיקים?
היכנסו לאתר ומלאו את טופס "העלאת יוזמה".
https://www.agingil-iron.com/

פרטי קשר

ג'ואנה קלי

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page