top of page
cover photo to header

אתר המחבר בין תרומות ושינוע

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

חיילים צריכים אספקה? אזרחים רוצים לתרום אספקה? לשנע?
הנה אתר שמחבר בין הגורמים:
1. אנשים שיוכלו למצוא מי צריך אספקה ומי יכול לתרום ויעלו אותם למערכת.
2. אנשים עם הרבה עוקבים להגיע לתפוצה מלאה.

בקשה כלשהי מהציבור?

אנשי הובלה ושינוע

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page