top of page
cover photo to header

באדג'ט ישראל

Budget

פרטים נוספים

חברת השכרת הרכב תיתן רכב חינם למשך 10 ימים לכל מי שרכבו נשרף או נפגע קשה בעקבות אירועי המלחמה.
הרכבים יינתנו, כפוף לאישור משטרה כי הרכב נפגע בעקבות פעולת האיבה הנוכחית. רכבי באדג'ט יסופקו בסניפים בכל רחבי הארץ, ובמרכז ההזמנות.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

*2200

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page