top of page
cover photo to header

בדיקת שמיעה למפונים

עזרה לנפגעי שמיעה

פרטים נוספים

עזרה לנפגעי שמיעה: אנשים מפונים אשר איבדו מכשיר שמיעה וכו.

חברת גל מכשירי שמיעה מעמידה את מומחי השמיעה \ האודיולוגים ומשקמי השמיעה שלה לטובת ביצוע בדיקות שמיעה ללא תשלום למפוני העוטף והצפון.

אנחנו נעמיד בודקים ובודקות שמיעה אשר יבצעו בדיקות שמיעה בעזרת ציוד נייד קליני בריכוזים (בתי מלון לדוגמה) באזור מרכז \ ירושלים \ תל אביב.

יום בדיקות כולל ביצוע של 30-50 בדיקות שמיעה באופן מרוכז.

אנחנו מביאים את כח האדם, הציוד הנדרש.

תתקשרו אלינו לתיאום

בקשה כלשהי מהציבור?

מה אנחנו צריכים:

1. חדר שקט \ 2 חדרים בהתאם לכמות הנבדקים.
2. רשימת נבדקים (גיל, שם, טלפון, ת"ז כדי להכין את האודיוגרמות מראש וחסוך זמן יקר)

פרטי קשר

544941006

עדי צרפתי, מנהל קשרי קהילה בטלפון

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page