top of page
cover photo to header

בונים כלים טכנולוגיים לתמיכה בלוחמים, במשפחות ובעורף

קבוצת Build to Support

פרטים נוספים

קבוצת Build to Support מאגדת מעל ל-3,500 אנשי טכנולוגיה מתנדבים, שעזרו להרים עשרות פרויקטים בשיתופי פעולה עם מגוון גופים אזרחיים, צבאיים ומוסדיים..

כחלק מפעילות הקבוצה, קמו פרויקטים בתחומי התשתיות לתרומות מארצות הברית, מערכת ניטור משתמשים בקבוצות וואטסאפ לטובת זיהוי טלפוני, מערכת לחיבור מתארחים ומארחים, מערכות דאטה, מערכת ויזואליזציה, כלים לייעול עבודה שוטפת, ועוד.

בקשה כלשהי מהציבור?

הצטרפו אלינו:

אם אתם מתכנתים, מנהלי מוצר/פרויקט, מעצבים ומקצועות פיתוח אחרים ומוכנים לתרום מזמנכם ומרצכם למאמצי הלחימה, ההסברה והתמיכה בנפגעים ובמשפחות, הצטרפו אלינו.

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page