top of page
cover photo to header

ביטחון תזונתי למשפחות הדרום

עמותת קליר גיבינג ClearGiving

פרטים נוספים

עמותת קליר גיבינג מעניקה ביטחון תזונתי למשפחות נזקקות עם ילדים רעבים.

אנו עושים זאת במודל של 100% תרומה ו 100% שקיפות. אנו עובדים בצמוד ללשכות הרווחה ומקבלים מהן את המשפחות הנזקקות ביותר.

במיוחד כעת, בימי המלחמה, אנו מרחיבים את הסיוע שלנו למשפחות בדרום.

משפחה אשר מתקבלת לסיוע שלנו, מקבלת מאיתנו תווי מזון חודשיים, הנטענים מרחוק, בסך של עד 700 שח.

בקשה כלשהי מהציבור?

אנו מזמינים כל אחד ואחת לעזור לנו להעניק ביטחון תזונתי למשפחות אלו, כדי שאף ילד לא יישאר רעב.

פרטי קשר

0528458123

נטע ויל

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page