top of page
cover photo to header

בייביסיטר לאנשי מילואים

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

גיוס ההמונים למילואים הוביל לכך שהורים רבים נאלצו להשאיר את ילדיהם מבלי שיהיה מי שישמור ויטפל בהם, מה שהביא את עמותת "לב אחד" לבנות מאגר בייביסיטר ייחודי של מתנדבים.
בני נוער או סטודנטים שנותרו ללא מעש, מוזמנים לעזור להורים הנמצאים כעת במילואים, בכבאות, בבתי החולים או פשוט בעבודה.
אם ברצונך לעזור, יש להירשם במסמך הנושם, לעדכן את ניסיונך ולהשאיר פרטים מזהים.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page