top of page
cover photo to header

ביקורי משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים

עמותת בית על הים

פרטים נוספים

בימים אלו אנו הולכים לבקר משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים אשר זקוקים להפוגה מהמצב ולמעט חברה בימים קשים אלו.

אנו הולכים לבקר משפחות שפנו אלינו בבקשה לעזרה, ומעבירים איתם פעילות קצרה והפגתית.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

544846499

מיכאלה בן יקר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page