top of page
cover photo to header

בית השנטי מחבק ומארח את תושבי קווי העימות

?בית השנטי (ע"ר)

פרטים נוספים

גיוס לשעת חירום - בית השנטי מחבק ומארח את תושבי קווי העימות

תרומתך תאפשר לנו להעניק להם בית חם, באוירה רגועה ומשפחתית עד אשר יוכלו לשוב לביתם בבטחה ושלום

בקשה כלשהי מהציבור?

תרומתך תאפשר לנו להעניק להם בית חם, באווירה רגועה ומשפחתית עד אשר יוכלו לשוב לביתם בבטחה ושלום

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page