top of page
cover photo to header

בית התמחוי כל רעב ממנו יאכל

בית תמחויי - קרית ים

פרטים נוספים

בית התמחוי שבקריית ים מספק מאות כריכים לחיילים ולאנשים נזקקים, וזקוק למתנדבים ותרומות.

להתנדבות פנו לניסים או מזל

בקשה כלשהי מהציבור?

מתנדבים להכנת כריכים

פרטי קשר

545956984

ניסים בן דוד

טלפון (1)

584770706

מזל אמר

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page