top of page
cover photo to header

בני נוער וצעירים במצבי מצוקה וסיכון

?"ידידים" למען הנוער והחברה (ע"ר)

פרטים נוספים

ידידים הנו ארגון ארצי, הפועל החל משנת 1991 בקרב ילדים, בני נוער וצעירים במצבי מצוקה וסיכון מכל גווני האוכלוסייה בארץ.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page