top of page
cover photo to header

בעלי אספגר

עמותת אפי אספרגר ישראל

פרטים נוספים

עמותת אפי התומכת בא.נשים בוגרים על הספקטרום זקוקים כרגע למתנדבים, תקציב ומשאבים שונים על מנת לסייע לא.נשים על הספקטום שנמצאים במצוקה גדולה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

548039039

ניר מכלוף

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page