top of page
cover photo to header

בעלי חיים

תנו לחיות לחיות

פרטים נוספים

עמותת "תנו לחיות לחיות" הוקמה בשנת 1986 והינה ארגון שלא למטרות רווח, אשר שם לו למטרה לשפר את ההגנה על בעלי החיים ולקדם את זכויותיהם, ובכלל זה לספק עזרה לבעלי חיים הנתונים במצוקה, לשקמם ולמצוא להם בתים מאמצים.

במשך שנות קיומה העלתה העמותה את המודעות הציבורית לחשיבות השמירה על חיי בעלי החיים ומניעת ההתעללות בהם, באמצעות הרחבת חוק צער בעלי חיים ואכיפתו.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*3703

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page