top of page
cover photo to header

בריאות פרואקטיבית - שיחת תרפיית צחוק נשית

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

לאנשי העוטף באהבה, שיחה מחברת, משחררת ואוהבת באמצעות הצחוק ככלי טיפולי.
אימון אישי בתרפיית צחוק- בריאות פרואקטיבית הנערך בזום.
האימון/ הטיפול הוא אישי .
מופנה למגדר הנשי.
עדנה 054-6660749

בקשה כלשהי מהציבור?

להתקשר בבקשה בשעות 15.00-18.00

פרטי קשר

0546660749

עדנה

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page