top of page
cover photo to header

גב ארגוני ליוזמות אזרחיות

אתחלתא

פרטים נוספים

קול קורא: גב ארגוני ליוזמות שפועלות לחיזוק החוסן הלאומי - ארגון אתחלתא.

החברה הישראלית מתגלה במלוא תפארת עם מאות ואלפי יוזמות אזרחיות לטובת תושבי קו העימות והחיילים. רמות היוזמה, האילתור וההתנדבות מפעימים, ואולם ככל שנמשכת המלחמה, עולה הצורך לפעול בצורה יותר מסודרת ומאורגנת. יוזמות רבות של אנשים פרטיים שפועלים ללא מסגרת ארגונית, חשים שיכולתם להביא ערך פוחתת.

אתחלתא היא עמותה ציונית א-מפלגתית הפועלת לחיזוק החוסן הלאומי והלכידות החברתית.
אתחלתא מציעה תמיכה לא כספית ליוזמות ללא מסגרת ארגונית ככל שהפעילות תואמת את מטרותיה של העמותה.

התמיכה הכוללת:
?? השתלבות באופן זמני או קבוע בעמותה
?? קבלת תרומות ולהוציא כסף על פעילות בצורה מסודרת
?? שימוש בשירותי הנהלת חשבונות,
?? ייעוץ, הכוונה וסיוע בפיתוח אסטרטגיה,
?? שימוש ב”קשרים” שיש לנו בשלטון המרכזי והמקומי
?? אספקת תמיכה ותשתית ארגונית ככל שנוכל. אנחנו לא נעשה מאמץ ייעודי לגייס כסף עבור הפעילות שלכם, אם כי הפוטנציאל לסיוע בגיוס כספים קיים.

קריטריונים לבחירת יוזמות:
?? פעילות בתחומים הבאים: חיזוק החוסן הלאומי, תמיכה בלכידות חברתית, העצמת מנהיגות מקומית, בינוי קהילות, חינוך
?? יוזמה שטרם התמסדה כעמותה
?? רצינות, עומק, חשיבה אסטרטגית
?? יוזמה שיצאה לפועל (אנחנו מחפשים יוזמה קיימת, לא רעיון)

מספר המקומות שלנו מוגבל מאוד, הקדימו להגיש מועמדות (עד ליום 9.11).

בקשה כלשהי מהציבור?

גב ארגוני ליוזמות חברתיות שזקוקות לכך

פרטי קשר

528082901

דור לסקר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page