top of page
cover photo to header

גיוס ארצי של מתנדבים המתפללים ואוספים זכויות עבור חיילים

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

גיוס ארצי של מתנדבים המתפללים ואוספים זכויות עבור חיילים. ניתן להוסיף שמות לתפילה באופן חפשי, וכל מתנדב מאמץ שם-חייל אחד ומתפלל עבורו

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page