top of page
cover photo to header

גיוס מתנדבים ותרומות לחקלאות, עזרה לחקלאים

לקט ישראל (ע"ר)

פרטים נוספים

הצלת המזון הלאומי, אחראי לאיסוף וקטיף עודפי מזון איכותיים ומגוונים, וחלוקתם באמצעות עמותות לטובת מאות אלפי נתמכים בכל הארץ.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

097441757

משרד

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page