top of page
cover photo to header

ג'ינרוט תגובה מותאמת בלחיצה

המשייפים

פרטים נוספים

כדי להגיב באופן מוצלח ברשתות חברתיות, יש לשקול פרמטרים כמו סוג הפלטפורמה (קצרה בטוויטר, מפורטת בפורומים), קהל היעד (שפה צעירה לדור Z, רצינית יותר למבוגרים), הקשר הגאוגרפי-תרבותי, אמינות המידע ושפה מתאימה (גבוהה בפורומים אקדמיים, חופשית יותר ברשתות חברתיות).

המערכת שפיתחנו מנתחת טקסט ותמונה ומייצרת תגובה תומכת בישראל, מבטיחה רלוונטיות, דיוק ומהירות תגובה, לטובת הגברת הנרטיב התומך-ישראל.

בקשה כלשהי מהציבור?

נשמח להתממשק עם צוותים דומים (API) ולשמוע על עוד שיתופי פעולה פוטנציאלים

פרטי קשר

אמיתי

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

ליצירת קשר במייל
bottom of page