top of page
cover photo to header

דואגים לניצולי השואה גם בזמן מלחמה

?הקרן לרווחת נפגעי השואה (ע"ר)

פרטים נוספים

מוודאים שאף ניצול שואה לא נשאר לבד, חלוקת ערכות חירום וחבילות מוצרי יסוד עד הבית

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

036090866

טלפון העמותה

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page