top of page
cover photo to header

דובי זיכרון במתנה, תפורים מבגדי הנפטרים

מיכל כספית בוברוב

פרטים נוספים

אתפור במתנה דובי זיכרון לכל מי שאיבד מישהו בטבח והמלחמה שבעקבותיו

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0507466335

מיכל

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

פייסבוק
bottom of page