top of page
cover photo to header

דלתות פתוחות

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

הסבה של דירות קבלן לטובת משפחות העוטף וכל מי שאיבד את ביתו.
היוזמה מטפלת בחיבור לתשתיות, ריהוט ואכלוס המשפחות לטווחי זמן משתנים ועד חזרתם הבטוחה לביתם.

בקשה כלשהי מהציבור?

תרומות לריהוט

פרטי קשר

0543999103

מיכל

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page