top of page
cover photo to header

הִתְנַדְּבּוֹט

"ריסטרט ישראל" ו"חופשי בארצנו"

פרטים נוספים

המטה המשותף של "ריסטרט ישראל" ו"חופשי בארצנו" מפעיל אפלקציית בינה מלאכותית אדיבה וידידותית, שמאפשרת התאמה אישית של משימות התנדבות בפרמטרים ספציפיים של כל משתמש, לפי רמת הזמינות, מיקום, שעות מתאימות, כישורים רלוונטיים, ועוד. הבוט מבצע חיפוש במאגר הגדול של יוזמות, שרוכז במטה המשותף, ומציג תוצאות איכותיות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page