top of page
cover photo to header

הבטחת זכויותיהם, שלומם ורווחתם של ילדים

המועצה לשלום הילד

פרטים נוספים

המועצה הלאומית לשלום הילד מרכז הינה גורם מרכז ומשתף בהבטחת זכויותיהם, שלומם ורווחתם של כל הילדים במדינת ישראל באמצעות ייזום וקידום מדיניות, וכן מהווה מקור ידע עבור גורמי מקצוע, ממשל והמגזר החברתי.

קו סיוע עבור פניות של ילדים וילדות שזקוקים לייעוץ או סיוע.

פועל בימי ראשון-חמישי בין השעות 9:00-15:00.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

026780606

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page