top of page
cover photo to header

הגנה על האדמות החקלאיות של ישראל

חיים וסביבה, ישראל אורגנית, אדמה חיה

פרטים נוספים

זוהי התראה ביטחונית אקלימית-חקלאית!

עם כל המורכבויות של המלחמה לחקלאות הישראלית. חקלאים רבים אינם מתפנים, כבשיגרה, לזרוע את השטחים החקלאיים שלהם בגידולי שירות-כיסוי, פעולות הכרחיות אלו מייצבות את הקרקעות,
מפחיתות ספיקות מי גשם בנחלים העלולות להוביל להצפות בערי החוף,ומונעות אובדן קרקע.

כ-70% מהאדמות החקלאיות בישראל נמצאות בסכנת הגרעה וסחיפה בינונית עד חמורה!

אם הדבר לא יטופל כראוי במהלך החודש הקרוב (נובמבר 2023) ישראל תסבול מנזקים אקלימיים מצטברים, היות והחורף הקרוב צפוי להיות גשום במיוחד.

המצב הנוכחי עלול להוביל לפגיעה חמורה לדורות במשאב הייצור העיקרי שלנו - הקרקע החקלאית בישראל.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

035602256

ערן

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page