top of page
cover photo to header

הגשת סיוע רפואי בהתנדבות

איחוד והצלה

פרטים נוספים

הגשת סיוע רפואי בהתנדבות לכל נזקק ללא הבדל דת גזע ומין בתוך 90 שניות בכל רחבי הארץ.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*1221

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page