top of page
cover photo to header

החזרת רכבים של מילואימניקים הביתה

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

מדובר בעזרה למשפחות של אנשי המילואים שקיבלו צו 8 והחנו את הרכבים שלהם ליד בסיסי צה"ל.
בחלק מהמקרים רכבים אלה דרושים למשפחות החיילים לשימוש שוטף והם ישמחו לקבל אותם בחזרה.

גייסתי כבר עשרות מתנדבים שממתינים להודעה ממני איך הם יכולים לעשות טוב לעוד משפחה ולהחזיר לה את הרכב לשימוש שוטף.

יש מתנדבים שישמחו להסיע בן משפחה אל הרכב כדי שהוא יוכל להחזיר אותו הביתה, ויש גם מתנדבים המוכנים לנסוע בזוגות או אפילו בשלשות להחזיר רכבים אם אין בן משפחה שיוכל לעשות זאת.

אני ממשיך לגייס מתנדבים חדשים לביצוע ההחזרות האלה כדי שאוכל לתת מענה בפריסה הגאוגרפית הרחבה ביותר.

בקשה כלשהי מהציבור?

מתנדבים שיעזרו להעביר מכוניות

פרטי קשר

526688115

עפר קציר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page