top of page
cover photo to header

החמ"ל האזרחי – אספקת ציוד ליחידות בשטח

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

החמ״ל האזרחי אוסף דרישות לחיילים ומשפחות. הטופס נועד לרכז מידע לאיסוף דרישות מרחבי הארץ לחיילים ומשפחות.
אם אתה מכירים גוף או יחידה שיש להם צורך לציוד נא פרטו את שם איש הקשר והטלפון, הציוד המובקש והמיקום לשליחה.

בקשה כלשהי מהציבור?

אנשי שיווק והפצה

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page