top of page
cover photo to header

החמ"ל של ענבל

החמ"ל של ענבל

פרטים נוספים

החמ"ל הוקם על ידי מפיקי הטלוויזיה של מערכת "גיא פינס" אשר מנוסים בהפקות ובתאומים וביצוע פרויקטים מורכבים בתקציבים גדולים. החמ"ל פועל מסביב לשעון, תוך גיוס תרומות מהארץ ומחו״ל, ומרכזו במשרדי WEWORK בבניין AZRIELI TOWN תל אביב.

הדגש בחמ"ל הוא על ריכוז הפניות, סינונם והבנת הדחיפות שלהם וזאת בתיאום מלא מול הגורמים הצבאיים בשטח. לאחר אפיון כל פנייה החמ"ל דואג לגייס את הציוד/המזון ולשנעו לבסיסים ונקודות המפונים ברחבי הארץ.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page