top of page
cover photo to header

היום השמיני קהילה תומכת שכול.
הורים וסבים סבתות

יקיר לי יד ולב לשכול

פרטים נוספים

מתנדבים לליווי סבים וסבתות ששכלו את נכדם ממחלה או אסון טרגי.

המתנדבים יעברו הכשרה ע"י עו"ס מתמחה באובדן ושכול וילוו על ידה במהלך ההתנדבות

בקשה כלשהי מהציבור?

נשמח למתנדבות ומתנדבים.
מיצוי זכויות
להקמת אתרי זכרון למשפחה {wix[
בעיקר מעטפת ואהבה ולומר להם שהם לא לבד בסיפור הזה.

פרטי קשר

0505335148

פיני

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

אתר
bottom of page