top of page
cover photo to header

המכון ישראלי לאנליזה קבוצתית

מכון ישראלי לאנליזה

פרטים נוספים

לאור האירועים הקשים חברי וחברות מכון ישראלי לאנליזה קבוצתית, התגייסו לקו חם לפניות טלפוניות.

הקו החם יהיה זמין החל מיום ראשון ועד יום שלישי בין השעות .8:00-20:00 להלן שמות המתנדבים.ות עלפי יום ושעה:יום ב' 9.10:16:00-20:00- נעמה צאן: 052-6053383- ברכה הדר: 054-6555894- עליזה רוזן: 052-2744522- גלי לוין: 054-4545143יום ג' 10.10:8:00-12:00- אבגר אדמתי: 054-5319419- רותי נשרי: 050-5543864- חגית צאן: 052-6053399- רותי פריד: 052-8596590:12:00-16:00- איתן חנן: 054-5705466- חגית צאן: 052-6053399- איריס אוסטפלד: 054-4887524:16:00-20:00- נעמה שושני: 054-4587253- ברכה הדר 054-6555894

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

526053383

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page