top of page
cover photo to header

המשחק הירוק שלי

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

המיזם מעביר משחקים ספרים וצעצועים ממי שיש לו למי שצריך . המיזם התחיל בתקופת הקורונה בעזרת פניות אישיות ותיבות נתינה . העברתי עד המלחמה כ2000 משחקים ספרים וצעצועים ומאז תחילת המלחמה כ300 ארגזים בשלושה שבועות . לילדי הצפון לילדי הדרום למגזר הבדואי לילדי העוטף למלונות שאליהם התפנו אנשים גני ילדים מסגרות חינוך מיוחד ועוד ועוד

בקשה כלשהי מהציבור?

אשמח לחבר אנשים ליוזמה . מהצד הנותן ומהצד המקבל. אשמח להניח תיבות נתינה נוספות ולצרף שותפים שירכזו את המיזם בישובים ואזורים נוספים בישראל

פרטי קשר

0545722318

בועז ברשי

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page