top of page
cover photo to header

הנגשת מענים טיפוליים וחינוכיים לחברה הבדואית בפרט

ארגון תמר

פרטים נוספים

בעקבות ההבנה כי החברה הערבית, הבדואית, בשנים האחרונות עוברת תהליך מודרניזציה מואץ, תהליך זה לצד השינויים החיוביים שטמונים בו מציף המון סוגיות, דילמות ומשברים. עמותת תמר הוקמה על ידי אנשי בריאות,חינוך וטיפול, במטרה להנגיש מענים טיפוליים וחינוכיים מותאמים תרבותית לחברה הבדואית בפרט ולחברה הישראלית בכלל וכדי לשפר ולחזק את החוסן האישי והלכידות בקהילה, בשגרה ובעת משבר.
הארגון מומחה בפיתוח
ומתן מענים טיפוליים, חינוכיים וקהילתיים חדשניים, בשגרה ובחירום. הארגון מסייע בכל שנה לכ- 1500 ילדים, בני נוער וצעירים ומבוגרים. העמותה שותפה בקואליציה הישראלית לטראומה, חברה בפורום ארגוני צעירות ופורום ארגוני צעירים ומיזם עובדים ביחד.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

?0505748088?

טלפון

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page