top of page
cover photo to header

הנצחת הנופלים על-ידי שירים שיוקדשו לזכרם

מנגנים לזכרם

פרטים נוספים

פרויקט שרים ומנגנים לזכרם, בו יונצחו הנופלים ע"י שירים שיוקדשו לזכרם, מוזמנים להיכנס לעמוד ולנגן לזכרם

להקדשת שיר לחברים ובני משפחה שנפלו, יש לשלוח למייל

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page