top of page
cover photo to header

הסברה להגברת מודעות בקרב בני הנוער

?עמותה לשוויון חברתי ושרות לאומי במגזר הערבי במדינת ישראל (ע"ר)

פרטים נוספים

הסברה להגברת מודעות בקרב בני הנוער לחשיבות השרות הלאומי כחלק מאינטגרל המדינה

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0722127523

טלפון העמותה

טלפון (1)

086276929

טלפון העמותה

טלפון (2)

046464106

סניף כרמיאל

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page