top of page
cover photo to header

הסעות לבתי חולים

עזר לחיים

פרטים נוספים

אפליקציה להסעות לבתי חולים המיועדת לחולים ולמבקרים בבתי החולים נעשה דרך האתר

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page