top of page
cover photo to header

העצמה של בני נוער וצעירים להט"בים

איגי-ארגון נוער גאה

פרטים נוספים

איגי שם לעצמו כמטרה לפעול למען העצמה של בני נוער וצעירים להט"בים במטרה לייצר עבורם מקום חברתי משמעותי ולעודד אותם לקחת חלק בעיצוב הקהילה בפרט והחברה הישראלית בכלל.

הארגון פועל למען יצירת מרחב בטוח לנוער וצעירים מקהילת הלהטב שיאפשר גיבוש זהות מינית ו/או מגדרית בקרב קבוצת השווים שלהם.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

033798341

הגג הורוד – הלנת חירום לצעירות.ים להט"ב

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page